Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ sai phạm trong lĩnh vực xăng dầu

TTSK – Ngày 4/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề xuất Thủ tướng giao cho Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tài liệu các vụ việc có dấu hiệu hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. TTCP đã ra thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách và pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xăng dầu. Dựa trên kết quả thanh tra, TTCP đã chuyển loạt vụ việc tới Bộ Công an và UBKT Trung ương.

 

Cụ thể, TTCP đề xuất Thủ tướng giao cho Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tài liệu các vụ việc có dấu hiệu hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, gồm:

Thứ nhất, hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, cũng như sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Thứ hai, hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

 

Bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979) Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

 

Thứ ba, về hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, cũng như việc sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng mục đích tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Ngoài ra, TTCP cũng đề xuất chuyển thông tin và tài liệu liên quan đến một số vấn đề phát hiện trong quá trình thu thập thông tin, tài liệu, đến cơ quan điều tra và Bộ Công an để tiến hành xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trong danh sách này, có vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình đóng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hóa dầu Phước Khánh, được phát hiện thông qua quá trình thu thập thông tin và tài liệu tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đồng ý với quyết định cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đầu tư xây dựng kho ngoại quan mà không trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch kho ngoại quan.

 

Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

 

Ngoài ra, có các vấn đề khác như việc xác định giá trị tài sản (bồn chứa xăng dầu T10, T11, T12) để đóng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hóa dầu Phước Khánh mà chưa tuân theo tiêu chuẩn thẩm định giá, có nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, và việc đóng góp vốn bằng tiền mặt không đúng quy định.

Thêm vào đó, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp đã được hoàn lại vốn bằng tiền mặt với số tiền là 18,9 tỷ đồng. Đây là số tiền chênh lệch giữa giá trị tài sản đóng góp vốn và giá trị cổ phần, có khả năng tài sản nhà nước được bán ra mà chưa được thẩm định lại.

 

 

Lạm dụng quỹ bình ổn xăng dầu

Đặc biệt, TTCP đã chuyển kết luận thanh tra đến UBKT T.Ư để tiến hành xem xét và xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, và vi phạm mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

 

 

Vẫn theo thông báo kết luận thanh tra, có đến 7 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã lạm dụng quỹ bình ổn giá cho mục đích không đúng, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại trong tài khoản thanh toán của doanh nghiệp, số tiền đã lên đến hơn 7.927 tỷ đồng. Ngoài ra, có 6 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thanh tra vẫn nợ tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 3.219 tỷ đồng. Mặc dù vẫn nợ ngân sách nhà nước, nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay nợ với mục đích cá nhân, với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng…

Kết luận của TTCP đánh giá, cơ quan quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã không thực hiện trách nhiệm một cách đầy đủ. Thiếu quy định, quy chế phối hợp, và phân công nhiệm vụ giữa cơ quan chủ trì (Bộ Tài chính) và cơ quan phối hợp (Bộ Công Thương) trong quản lý quỹ, kiểm tra, giám sát thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật.

Theo TP

TIN CŨ HƠN

0886055166
0886055166