Sau khi Luật Căn cước được thông qua: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân đang sử dụng khi nào hết hạn?

TTSK – Sáng 27/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV với 431 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 87,25%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước. Vậy người dân đã có Căn cước công dân hoặc còn đang dùng CMND cần phải làm gì?

 

Sáng 27/11, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước với 431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,25%).

Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024. Trong đó đáng chú ý là quy định việc sử dụng tên gọi “thẻ căn cước” thay cho “thẻ căn cước công dân”.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số.

 

Người dân có thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024

 

Với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước cùng với hình thức, phương thức quản lý số bảo đảm tính đại chúng, việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của Chính phủ.

Việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính, dân sự ngày càng tiện lợi.

 

Trước thông tin Quốc hội thông qua Luật Căn cước, nhiều người đặt ra câu hỏi là “Việc sử dụng thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân đã cấp ra sao?”. Đối với vấn đề nêu trên, Luật Căn cước đã quy định điều khoản chuyển tiếp tại Điều 46.

Theo đó, người dân có thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

 

Thông tin về CCCD đang được quan tâm

 

Ngoài trường hợp trên, những thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Chỉ khi nào công dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

 

Bên cạnh đó, trong các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước, Điều 24 của Luật Căn cước cũng không quy định phải đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước nếu thẻ đang còn thời hạn sử dụng.

Đối với chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng, luật quy định rõ sẽ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Bên cạnh đó, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Maika (theo Công thông tin CP)

TIN CẬP NHẬT

0886055166
0886055166