Những điểm đặc biệt chưa từng có về mức tăng lương cơ sở thực hiện từ 1/7/2024

TTSK – Chính phủ sẽ thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương theo một lộ trình hợp lý, thận trọng và khả thi. Trong thời gian chưa đủ điều kiện để bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, mức lương của công chức, viên chức vẫn sẽ có những thay đổi đáng kể từ ngày 01/7/2024.

1- Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay

Trong buổi họp báo chiều ngày 20/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã thông báo rằng, dựa trên kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ đã đề xuất điều chỉnh tăng tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi cho người có công và trợ cấp xã hội. Chính phủ sẽ thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương theo một lộ trình hợp lý, thận trọng và khả thi.

Cụ thể, Chính phủ đề xuất triển khai 4/6 nội dung cải cách tiền lương trong khu vực công theo Nghị quyết số 27. Tuy nhiên, hai nội dung còn lại chưa được thực hiện gồm: việc thiết lập các bảng lương mới (bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương) và việc cơ cấu lại, sắp xếp thành 9 chế độ phụ cấp mới.

Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh rằng, những nội dung này còn nhiều bất cập và cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện từng bước. Chính phủ đề xuất trong thời gian chưa đủ điều kiện để bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, sẽ tăng lương trong khu vực công từ ngày 1/7/2024. Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 sẽ diễn ra mà không bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện tại.

Theo Bộ Tài chính, khi các nội dung cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết số 27 được thực hiện đầy đủ, tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng 30%.

Dựa trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá rằng, các phương án tăng lương này là giải pháp khả thi nhất trong bối cảnh hiện tại. Điều này sẽ có tác động tích cực đến nhiều nhóm đối tượng trong xã hội, tạo ra một hiệu ứng tốt và lớn.

Cụ thể, những người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp và các chế độ chính sách liên quan sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với mức tăng lương của công chức, đảm bảo yêu cầu của Đảng và các quy định pháp luật liên quan.

Việc này sẽ tạo ra sự cân đối hài hòa, công bằng giữa các đối tượng hưởng lương, trợ cấp và chính sách liên quan, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội.

“Mức tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (30%) là mức tăng cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và các đối tượng hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chính sách hỗ trợ liên quan,” Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Có thể nói, đây là mức tăng cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được hưởng qua 19 lần tăng lương cơ sở.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30%, cộng thêm tiền thưởng 10% quỹ lương cơ bản, lương hưu và trợ cấp lũy kế từ năm 2024 – 2026, tổng chi phí sẽ là 913,3 nghìn tỷ đồng. Chính phủ đã đảm bảo đủ nguồn để thực hiện.

2- Không chỉ tăng lương, người lao động còn được giữ nguyên phụ cấp

Theo Nghị quyết 27/NQ-TW, sau khi sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, sẽ có 9 loại phụ cấp mới được áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức như phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, trách nhiệm công việc, ưu đãi theo nghề, v.v.

Ngoài việc điều chỉnh mức lương cơ sở, Chính phủ cũng đề xuất tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành trong thời gian chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới. Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và một số chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành.

Công chức, viên chức được tăng lương và giữ nguyên phụ cấp
Công chức, viên chức được tăng lương và giữ nguyên phụ cấp

Đối với các bộ, ngành đang đề xuất chế độ phụ cấp theo nghề, cần tiếp tục làm rõ các yếu tố về chính sách ưu đãi và điều kiện lao động để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như vậy, dù chưa thể thực hiện ngay việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như dự kiến, cán bộ, công chức, viên chức vẫn sẽ tiếp tục được hưởng các khoản phụ cấp hiện hành trong thời gian chờ cải cách tiền lương chính thức.

3- Tăng thêm 15% lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng

Chính phủ cũng đề xuất từ ngày 1/7/2024 điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.

Đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh nếu có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng, sẽ điều chỉnh tăng thêm 0,3 triệu đồng/tháng; nếu mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng, sẽ điều chỉnh lên thành 3,5 triệu đồng/tháng.

Chính phủ đề xuất từ ngày 1/7/2024 điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng
Chính phủ đề xuất từ ngày 1/7/2024 điều chỉnh tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7%, cao hơn mức tăng lương 30% của công chức, viên chức).

Đồng thời, trợ cấp xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Chính phủ đề nghị mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và địa phương để chi cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế.

Theo TT Chính phủ

 

TIN LIÊN QUAN

0886055166
0886055166