Nhóm đối tượng nào sẽ được hỗ trợ tiền đóng tiền Bảo hiểm y tế thực hiện từ 1/7/2024?

TTSK – Từ 1/7/2024, những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là đối tượng được bổ sung vào nhóm đối tượng được Nhà nước có hỗ trợ đóng BHYT.

Từ 1/7/2024, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ tiền đóng BHYT

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 32 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 có hiệu lực từ 1/7/2024 quy định, những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẽ được bổ sung vào nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là đối tượng được bổ sung vào nhóm đối tượng được Nhà nước có hỗ trợ đóng BHYT.
Những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là đối tượng được bổ sung vào nhóm đối tượng được Nhà nước có hỗ trợ đóng BHYT.

Đồng thời, Điều 24 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 đưa ra thêm thông tin: Khi những người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gặp các trường hợp ốm đau, tai nạn, chết hoặc bị thương khi thực hiện nhiệm vụ mà đã tham BHYT và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì sẽ được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Nếu trường hợp người chưa tham gia BHYT mà lại bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì sẽ được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chính là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện của người dân để có thể hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn giúp UBND cùng cấp trong vấn đề bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân để bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối tượng này sẽ có mức đóng BHYT hàng tháng như sau:

Mức đóng BHYT hàng tháng = Lương cơ sở hiện hành x 4,5%Từ 1/7/2024, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng, do đó mức đóng BHYT hàng tháng sẽ tăng lên là 105.300 đồng (trước 1/7 đóng với mức là 81.000 đồng/tháng), tương ứng mức đóng hàng năm của đối tượng này là 1.263.600 đồng tức tăng 291.600 đồng so với hiện nay.

Công dân được tích hợp thông tin thẻ BHYT vào thẻ Căn cước

Cũng từ ngày thời điểm 1/7/2024, công dân được phép đề nghị tích hợp thông tin thẻ BHYT vào thẻ Căn cước khi họ có nhu cầu hoặc khi đã thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Điều này thực hiện theo Điều 22 của Luật Căn cước 2023.

Theo đó, những thông tin sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ các thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

Từ ngày 1/7, thẻ BHYT người dân có thể tích hợp vào thẻ căn cước.
Từ ngày 1/7, thẻ BHYT người dân có thể tích hợp vào thẻ căn cước.

Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào trong thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp các thông tin hoặc việc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc các giao dịch và hoạt động khác.

Như vậy, từ ngày 1/7, thẻ BHYT người dân có thể tích hợp vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi người dân thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Sau khi tích hợp thông tin thẻ BHYT vào thẻ căn cước thì hoàn toàn có thể dùng thẻ căn cước để khám, chữa bệnh và tiến hành thực hiện các thủ tục BHYT.

Theo 24hNews

TIN LIÊN QUAN

0886055166
0886055166