Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 6/2023


TTSK – Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023 như: Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà; 5 trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp…

Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 09/2023 ngày 21/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT.

Người thuê nhà là sinh viên, người lao động thuê nhà sẽ được áp dụng cách tính tiền điện mới.

1
Thay đổi cách tính giá điện cho người thuê nhà.

Cụ thể: Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101-200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể:

– 1 người được tính là 1/4 định mức.

– 2 người được tính là 1/2 định mức.

– 3 người được tính là 3/4 định mức.

– 4 người được tính là 1 định mức.

Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp Thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

Thông tư 09/2023 có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

 

5 trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp

Nghị định 18/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2018/NĐ-CP về kinh doanh theo phương thức đa cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

Tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 18/2023 có quy định những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp, gồm:

Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam được cấp gắn với doanh nghiệp mà người đó tham gia bán hàng đa cấp, trừ trường hợp được miễn (Quy định cũ chỉ quy định là người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam, trừ trường hợp được miễn).

Các đối tượng còn lại vẫn giữ nguyên như quy định cũ tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, gồm:

– Người đang chấp hành hình phạt tù/có tiền án về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ tài sản trái phép…

– Người bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt mà chưa hết hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính tại khoản 2, 3, 4 Điều 5.

– Cá nhân tại điểm c khoản 1 Điều 7.

– Cán bộ, công chức.

 

 

Trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

Bắt đầu từ 01/6/2023, Quyết định số 13 Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ sẽ có hiệu lực.

Theo đó, Quyết định này nêu rõ, 100% kết quả của các hồ sơ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý của người dân, doanh nghiệp.

Phạm vi thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa ở cấp xã trừ xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Tháng 6/2023 cũng là thời điểm Bộ Công an xác thực đồng bộ dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm kết nối, chia sẻ để phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

 

TP. Hồ Chí Minh tăng mức phí giao dịch bất động sản từ 01/6/2023

Tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khoá X, Nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ trên địa bàn thành đã được được thông qua và áp dụng từ 01/6/2023.

2
TP. Hồ Chí Minh tăng mức phí khi thực hiện thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng mức phí khi thực hiện thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng hoặc đăng ký biến động. Cụ thể:

– Thẩm định hồ sơ để chuyển nhượng: Phí thẩm định với hộ gia đình, cá nhân là 1,01 – 1,4 triệu đồng (quy định cũ đang là 650.000 – 950.000 đồng); với tổ chức là 1,8 – 2,225 triệu đồng thay vì 950.000 đồng – 1,65 triệu đồng như trước đây.

– Thẩm định hồ sơ để cấp lại lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động: Cá nhân, hộ gia đình phải nộp 600.000 đồng – 2,85 triệu đồng; tổ chức, cơ quan, cơ sở tôn giáo phải đóng 01 – 03 triệu đồng.

Theo Cổng TTCP


0886055166
0886055166