Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương bị xử phạt

TTSK – Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Do không thực hiện lưu giữ mẫu nguyên liệu ban đầu, thành phẩm theo quy định hoặc có lưu giữ mẫu nhưng không đủ lượng mẫu và thời gian lưu theo quy định, vi phạm quy định… Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương vừa bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt.

 

 

Chánh Thanh tra Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương. Địa chỉ trụ sở chính: Số 102 Phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương bị xử phạt

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp: 0800011018, đăng ký lần đầu ngày 04/4/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 10/8/2022 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Tú Anh, chức danh: Tổng Giám đốc công ty.

Theo đó, công ty bị xử phạt 25 triệu đồng do đã vi phạm hành chính: Không thực hiện lưu giữ mẫu nguyên liệu ban đầu, thành phẩm theo quy định hoặc có lưu giữ mẫu nhưng không đủ lượng mẫu và thời gian lưu theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của  Chính  phủ  Sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định  số 115/2018/NĐ-CP  ngày  04/9/ 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành  chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP  ngày  28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

Theo Bộ Y tế


 

0886055166
0886055166