Cập nhật chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tráng 9/2023

TTSK – Các chính sách mới được đưa vào thực hiện trong tháng 9/2023 như: Thay đổi lịch nhận lương hưu tháng 9; Tăng trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng… Cập nhật các chủ trương, chính sách mới nhất.

 

 

Thay đổi lịch nhận lương hưu tháng 9

Theo Quyết định số 166 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người hưởng trả tại điểm chi trả sẽ bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả.

 

 

Tuy nhiên, trong tháng 9 tới đây, do dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày (từ 1-4/9) nên lịch chi trả lương hưu tháng 9 sẽ bị ảnh hưởng. Lịch cụ thể sẽ do Bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định. Dự kiến bắt đầu chi trả từ ngày 5/9/2023.

 

 

Tăng trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng

Ngày 5/9/2023, Nghị định 55/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực.

Tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 55 sửa đổi mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp cho người có công theo hướng tăng mạnh từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng (áp dụng từ 01/7/2023).

 

 

Ngoài ra, từ ngày 5/9/2023 sẽ áp dụng chế độ tặng quà đối với các cơ sở nuôi dưỡng người có công, người có công và gia đình người có công như sau:

Quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

– Mức quà tặng đối với tập thể: Tiền mặt là 05 triệu đồng/tập thể, hiện vật trị giá 500.000 đồng/tập thể.

– Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt là 01 triệu đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

Quà tặng của lãnh đạo bộ, cơ quan Trung ương:

– Mức quà tặng đối với tập thể: Tiền mặt là 03 triệu đồng/tập thể; hiện vật trị giá 500.000 đồng/tập thể.

– Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt là 01 triệu đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

 

 

Hướng dẫn tăng trợ cấp cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Ngày 15/9/2023, Thông tư 11/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, từ 1/7/2023, tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu như sau: Trợ cấp hằng tháng = Mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.

 

 

Sau khi điều chỉnh, nếu mức trợ cấp của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh như sau:

– Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng nếu có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/tháng/người.

– Tăng lên bằng 03 triệu đồng/người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,7 – dưới 03 triệu đồng/người/tháng.

Do đó, các đối tượng cụ thể được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng làm tròn số như sau: Nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 03 triệu đồng/tháng/người.

Thủy Tiên (TH)

Xem thêm Tin tức 247 tại đây

0886055166
0886055166